Villkor

Villkor
Läs dessa användarvillkor (“Villkor”, “Användarvillkor”) noggrant innan du använder webbplatsen http://www.casinoonlinebit.com (“Tjänsten”) som drivs av Casino Online – Bästa svenska casinon (“oss”, “Vi” eller “vår”).

Din tillgång till och användning av tjänsten är betingad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt Tjänsten.

Immaterialrätt
Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och förblir den exklusiva egenskapen hos Casino Online – Bästa svenska casinon och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Casino Online – Bästa svenska casinon.

Casino Online – Bästa svenska casinon har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att Casino Online – Bästa svenska casinon inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller förlitar sig på sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning
Vi kan säga upp eller avbryta tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilket som helst skäl, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som i sin natur ska överleva uppsägningen ska överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantibeskrivningar, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

varning
Din användning av tjänsten är en enda risk. Tjänsten tillhandahålls på “AS IS IS” och “AS AVAILABLE” basis. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestationsförlopp.

Gällande lag
Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Förenta staterna utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vårt underlåtenhet att verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Förändringar
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 15 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda tjänsten.

Kontakta oss
Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.